Forskare varnar – följderna av 5G kan bli irreversibla!

Över 180 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har skickat en gemensam skrivelse  till EU-kommissionen i vilken de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G. De varnar i skrivelsen för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter, infertilitet och cancer pga den ökande strålning som 5G innebär. De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell.

Läs mer…  www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/09/stoppa-5g-over-180-vetenskapsman-och-lakare-varnar-for-allvarliga-halsorisker/

Läs mer PDF eng… ehtrust.org/wp-content/uploads/Scientist-5G-appeal-2017.pdf

En portal som informerar om strålningens hälsorisker!

Vi laddar om och är åter tillbaka med ny värdefull information om den senaste forskningen och artiklar angående den trådlösa teknikens bevisade negativa effekter på både människor, djur och växter. Informera dig genom att klicka på forskning i menyraden eller på någon av alla de intressanta artiklar du kan se på vänster sida. Du kan även välja ett ämnesområde från kategorilistan.