All posts by evita

Cypern föregångare – video och policy mot trådlöst

Förhoppnings sätter Cypern ribban nu när de har släppt en video som vänder sig till alla tonåringar. Videon ger en kort men koncis beskrivning av de skador trådlös teknologi kan ge.

Cypern har också antagit en policy som säger att trådlös teknik teknik inte får finnas i klassrum. Imponerande!

Läs mer och se video… https://ehtrust.org/cyprus-national-committee-children-environmental-health-releases-psa-video-reducing-cell-phonewi-fi-radiation-teenagers/

5G tar oss rakt in total övervakning, chippning och förmodade hälsorisker

”Stay out of the way of technological development”!

Det befaller Tom Wheeler, ordförande på den amerikanska myndigheten Federal Communications Commissions, i sitt anförande om 5G.  Han fullständigt bombarderar lyssnaren med ytterst störande beskrivningar om vad 5G kommer att innebära. Tom Wheeler var tidigare lobbyist på CTIA en lobbyorganisation för trådlös teknik.

Tom wheeler säger bla:
~5G innebär ultrahöga frekvenser på 24-100 Gigahertz.                     ~5G-utbyggnaden innebär en massiv installation av master.
~5G kommer att generera miljarder dollar i intäkter för aktörerna.
~Det behövs inga studier på 5G. Framtiden kommer att uppfinna sig  själv. Marknaden bör vara fri och helst oreglerad.
~Tillämpningarna av 5G är både kommersiella och militära. Markbaserade nät och satellitnät kommer att smälta samman.
~5G innebär att 100-tals miljarder mikrochips kommer att kopplas upp.

Se filmklippet! https://www.youtube.com/watch?v=cqCgWBZiMnE&feature=youtu.be

Detta är ett utdrag av en längre film producerad Josh del Sol. Han är regissör och producent av Take Back Your Power, vinnare av AwareGuide Transformational Film of the Year, The Indie Fest Annual Humanitarian Award och The 2014 Leo Award for Best Feature Documentary in British Columbia.

 

Studenter i Danmark påvisar att växter inte tål mikrovågor

En klass i Danmark gjorde 2013 ett experiment huruvida växter reagerar för exponering av wifi och strålning från mobilmaster!

Dr Magda Havis, PhD,  som undervisar vid universitet i Trent och forskar om de biologiska effekterna på miljökontamineringar ansåg att de resultat de fick fram hade en plats min hennes välbesökta  och viktiga hemsida.

Läs mer… http://www.magdahavas.com/microwave-radiation-from-wireless-devices-harms-plants/

 

 

 

Professor Martin Pall föreläser om strålrisker

Professor Martin Pall är en av de eldsjälar i världen som har tagit på sig rollen som informatör av den omfattande forskning som skett om hur mobilteknik, wifi och smarta elmätare mm skapar flera sjukdomar hos människor, djur och växter.

Professor emeritus Martin Pall har en bred akademisk bakgrund inom biokemi, genetik, molekylärbiologi, cellbiologi och medicinska ämnen. Dessutom har han en kandidatexamen i fysik.

Lyssna på någon av de videoinspelningar som gjorts av hans föreläsningar… https://www.vaken.se/professor/

 

Svensk politiker vill lägga 5G på is

Miljöpartiets Jan Lindholm har till Riksdagen inlämnat ett moratorium för 5G. Han påtalar att osäkerheten är stor huruvida tekniken kommer att ha skadeverkan på allt levande då inga som helst studier har skett av dessa frekvensers påverkan. Lindholm menar att eftersom man idag har en ganska klar bild av vad de skadliga effekterna är från 3G och 4G så bör utbyggnaden av 5G läggs på is till dess övertygande studier finns som visar på att tekniken inte kan skada människor, växter och djur. Lindbland understryker att försiktighetprincipen måste tillämpas.

Läs mer… https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/moratorium-for-5g_H5023368

Forskare vill att surfplattor inom förskolan utreds

Lennart Hardell, forskare i onkologi på Universitetssjukhuset i Örebro, vill ha en nationell kommission som ska utreda hur användning av trådlösa surfplattor i förskolor och skolor påverkar barnens hälsa.

Hardell menar att strålningen från trådlösa surfplattor är cancerframkallande och att de inte borde finnas på exempelvis förskolor som en del i undervisningen.

Läs mer… http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5605695

Microsoftdirektör hävdar att telekomindustrin döljer riskerna

Frank Clegg, som var Vd för Microsoft Kanada under 16 år, riktar hård kritik mot den industri han arbetat för under hela sin karriär: – Jag skäms över att min industri bedriver en kampanj för att mörklägga forskningen som visar risker och förvirrar debatten om skadliga hälsoeffekter av strålning från trådlös teknik.

Läs mer… https://www.vaken.se/microsoftdirektor-jag-skams-over-hur-min-industri-doljer-riskerna-med-tradlos-teknik/

Acknowledgement to FreeDigitalPhotos.ne, Photo digitalart.

 

Osmaklig smutskastning från telekom

Det är främst mobilindustrins PR-byråer som ligger bakom smutskastningskampanjen mot Strålskyddsstiftelsen och kritiken mot de forskningsrön som pekar på hälsoriskerna med mobilstrålningen, som är särskilt allvarlig för våra barn. Det skriver Mona Nilsson, journalist och styrelseledamot i stiftelsen.

Läs mer… https://nyadagbladet.se/debatt/darfor-smutskastas-stralskyddsstiftelsen-som-arets-forvillare/

Acknowledgement to FreeDigitalPhoto.net. Photo Phil Bird.