Mobiler förbjuds i franska skolor

Frankrikes skolminister Jean-Michel Blanquer meddelade den 10 december i en TV-intervju att mobiltelefoner förbjuds i franska skolor till och med högstadiet. Han framförde även att det vore bra ur hälsosynpunkt om barn upp till sju års ålder inte använde skärmar alls. Den franska skollagen förbjuder redan användning av mobiler under lektionerna.

Läs mer…  nyadagbladet.se/utrikes/frankrike-forbjuder-mobiler-skolan/

Läs även:  5G tar oss rakt in total övervakning, chippning och förmodade hälsorisker