Mörkar myndigheter riskerna?

Folkhälsomyndigheten har struntat i sina egna regler när de anlitat KI-professorerna Anders Ahlbom och Maria Feychting, trots att de är jäviga. I den nya rapporten avfärdar Folkhälsomyndigheten alla belägg för hälsorisker med såväl mikrovågssstrålning från trådlös  teknik som med lågfrekventa magnetfält, trots att de vetenskapliga beläggen för risk för cancer, degenerativa och neurologiska sjukdomar stärkts under senare år.

Läs mer… https://newsvoice.se/2017/11/24/folkhalsomyndigheten-experter-regler/

Läs mer… http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/11/granskning_miljohalsorapport_2017_11_09.pdf

Acknowledgement to FreeDigitalPhotos.net. Photo spacedrone808.