smutskastning elektrosmog industrin

Osmaklig smutskastning från telekom

Det är främst mobilindustrins PR-byråer som ligger bakom smutskastningskampanjen mot Strålskyddsstiftelsen och kritiken mot de forskningsrön som pekar på hälsoriskerna med mobilstrålningen, som är särskilt allvarlig för våra barn. Det skriver Mona Nilsson, journalist och styrelseledamot i stiftelsen.

Läs mer… nyadagbladet.se/debatt/darfor-smutskastas-stralskyddsstiftelsen-som-arets-forvillare/

Acknowledgement to FreeDigitalPhoto.net. Photo Phil Bird.

Läs även:  Lyssna på skillnaden mellan naturlig och artificiell strålning