Trådlöst får fåglar, fladdemöss och insekter att fly

Botanisten Mark Broomhall ser kopplingen mellan den ökade elektromagnetiska strålningen (mikrovågor) och försvinnandet av djur som använder sig av jordens magnetfält för att lokalisera sig.

Läs mer… fåglar och elektromagnetisk strålning

 

Läs även:  Professor Martin Pall föreläser om strålrisker