Do-anmälan bristande tillgänglighet för elöverkänslig

OBS! GLÖM EJ ATT FYLLA I SVAR PÅ FRÅGORNA I DIN DO-ANMÄLAN NEDAN, FÖRSLAG PÅ SVAR FINNS REDAN SOM VÄGLEDNING SOM DU KAN ANVÄNDA; RADERA ELLER ÄNDRA PÅ.
Dock måste du ange ditt namn+adress samt namn+adress till den du anmäler för bristande tillgänglighet!

Elöverkänsligas Riksförbund skriver:

-“Elöverkänsliga har länge jagats med blåslampa och rörelsefriheten har krympt allt mer. Nu är det hög tid att sätta ner foten och vända blåslampan mot de myndigheter och organisationer som diskriminerar elöverkänsliga. Operation blåslampa går ut på att vi allihop hjälps åt att anmäla alla fall av diskriminering och felaktig behandling vi upptäcker. Det kan handla om att vi på grund av exempelvis DECT – och mobiltelefoner, lysrör, lågenergilampor, datorer, trådlösa nätverk, hörselslingor eller basstationer for mobiltelefoni eller kraftiga el- och/eller magnetfält …

…inte kan vistas på biblioteket, operan, biografen
…inte kan besöka en affär eller vårdinrättning
…inte kan åka pendeltåg, buss eller tunnelbana osv.

Dessutom kan vi anmäla diskriminerande bemötande och uttalanden från kommuner, statliga myndigheter, läkare, massmedia osv.

Förre diskrimineringsombudsman Katri Linna uttalar sig så här om elöverkänslighet: “Det är ett funktionshinder i lagens mening och jag rekommenderar dem som drabbas av diskriminering att anmäla.”
(Källa:https://eloverkanslig.org/anmala-diskriminering/)

Tack på förhand för att du hjälper till att sätta funktionsnedsättningen elöverkänslighet på kartan, syns vi inte – så finns vi inte!