Hur länge kan media mörklägga riskerna?

Mona Nilsson – ordförande i Strålskyddsstiftelsen – blir  i denna video (47 min) intervjuad av Stella Tormanoff. I intervjun framgår att munkavle har lagts på svenska tidningar och TV att på något tala om risker eller skador med WIFI och mobiltelefoni. Vi kan vara tacksamma att vissa kanaler i USA törs gå emot detta. (Se tidigare inlägg)

Läs mer och se video… https://newsvoice.se/2017/11/16/mona-nilsson-stralningsrisker/