Lyssna på skillnaden mellan naturlig och artificiell strålning

Solveig Silverin är en mycket väl ansedd miljöingenjör som för en idog kamp för att få våra politiker och myndigheter att inse det som är uppenbart för henne som miljöingenjör: Att det finns hälsorisker med elektromagnetiska fält – att allt levande faktiskt kan ta rejäl skada av det. Inom ramen för elektromagnetiska fält räknar vi mikrovågor som kommer från bland annat WIFI och mobilanvändande.

Den elektrosmog vi har idag omkring, vi kan kalla det mikrovågsdimma för att lättare förstå, är på intet sätt naturligt för oss. Vi är skapade för att kunna existera i en viss nivå av strålning som kommer från kosmos. Vår naturliga bakgrundsstrålning. 

Med mätinstrument kan man höra hur stark strålning det är. Solveig har spelat in naturlig bakgrundsstrålning som den var före 1990 samt hur det låter idag mitt i mikrovågsdimman.  

Ljudet är betydligt intensivare och mer aggressivt nu!!

Hör själv… https://www.youtube.com/watch?v=zyRnQYDqr-k