Neuroforskare Olle Johanssons föredrag i Madrid

Olle Johansson är en av de forskare i Sverige som arbetat med att bevisa de skadliga effekterna av EMF (elektromagnetiska fält) vilket innefattar fält ifrån elektrisk utrustning samt trådlös teknologi.

Lyssna på den intressanta videoinspelningen (46 min) från detta föredrag. Det kommer att ge dig mycket att reflektera över.

Här… https://www.youtube.com/watch?v=u1D-DwpDwaY