Alla inlägg

 • Vi jobbar för lägre strålningsnivåer
  Hjälp oss i arbetet genom att gå med i eller stödja våra två föreningar: Miljöföreningen mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning, Vågbrytarenhemsida: www.vagbrytaren.orgfacebook: www.facebook.com/Vagbrytaren Elöverkänsligas Riksförbundhemsida: www.eloverkanslig.orgfacebook: www.facebook.com/eloverkanslig Stöd Strålskyddsstiftelsen som är en insamlingsstiftelsehemsida: www.stralskyddsstiftelsen.sefacebook: www.facebook.com/Stralskyddsstiftelsen
 • Strålsäkerhetsmyndighetens experter jäviga
  Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM med en ny rapport från sitt vetenskapliga som liksom alla tidigare år avfärdas visade risker med strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält. Ingen representant för majoriteten av forskarna som tvärtom anser att det finns växande belägg för hälsorisker och att människor måste skyddas bättre har ingått. Under alla år sedan 2002 har
 • Bevisat – mobilstrålning är farligt för hjärnan
  I ungefär en generation har nu mobiltelefoni varit var mans självklarhet. Nu duggar forskningsreultaten tätt beträffande de långsiktiga effekterna av att ha de massiva mikrovågsemissionerna i vår närhet. Hjärnan blir psykiskt störd av dessa onaturliga emissioner! Våra hjärnor blir helt enkelt stekta. Mikrovågsstrålning interfererar DIREKT med normal hjärnfunktion. Detta togs till och med upp i
 • Trådlös teknik farligt menar Civilingenjör i Silicon Valley (TEDx)
  Jeromy Johnson – risker med trådlös teknik (TEDx föreläsning m. svensk undertext)  Jeromy Johnson, civilingenjör i Silicon Valley, gav ett uppmärksammat föredrag på TED Talks i februari 2016, där han berättar om EHS (Electrohypersensitivity = Elöverkänslighet) och riskerna med trådlös teknik. Längd 16 minuter.
 • Lyssna på skillnaden mellan naturlig och artificiell strålning
  Solveig Silverin är en mycket väl ansedd miljöingenjör som för en idog kamp för att få våra politiker och myndigheter att inse det som är uppenbart för henne som miljöingenjör: Att det finns hälsorisker med elektromagnetiska fält – att allt levande faktiskt kan ta rejäl skada av det. Inom ramen för elektromagnetiska fält räknar vi
 • Neuroforskare Olle Johanssons föredrag i Madrid
  Olle Johansson är en av de forskare i Sverige som arbetat med att bevisa de skadliga effekterna av EMF (elektromagnetiska fält) vilket innefattar fält ifrån elektrisk utrustning samt trådlös teknologi. Lyssna på den intressanta videoinspelningen (46 min) från detta föredrag. Det kommer att ge dig mycket att reflektera över. Här… https://www.youtube.com/watch?v=u1D-DwpDwaY
 • Hur länge kan media mörklägga riskerna?
  Mona Nilsson – ordförande i Strålskyddsstiftelsen – blir  i denna video (47 min) intervjuad av Stella Tormanoff. I intervjun framgår att munkavle har lagts på svenska tidningar och TV att på något tala om risker eller skador med WIFI och mobiltelefoni. Vi kan vara tacksamma att vissa kanaler i USA törs gå emot detta. (Se
 • Riskrapportering i media
  I Sverige har all media förlagts med munkavle om hälsoriskerna med WIFI, mobiler och annan trådlös teknologi. Naturligtvis för att Ericsson bidrar till att höja BNP i landet samt att Sverige har tagit på sig rollen som teknologiskt föregångsland. På både gott och ont som alla förstår. Ny teknologi kan i många fall underlätta vardagen
 • Stark korrelation mellan missfall och WIFI/mobiler
  Forskare från Kaiser Permanente Division of Research i Oakland, Kalifornien har gjort en studie på 913 gravida kvinnor i olika långt stadie av graviditet. Syftet med studien var att få fram om det finns någon korrelation mellan missfall och exponering av mikrovågor (dvs strålning från många av våra prylar i vår vardag som WIFI och
 • Mobiler förbjuds i franska skolor
  Frankrikes skolminister Jean-Michel Blanquer meddelade den 10 december i en TV-intervju att mobiltelefoner förbjuds i franska skolor till och med högstadiet. Han framförde även att det vore bra ur hälsosynpunkt om barn upp till sju års ålder inte använde skärmar alls. Den franska skollagen förbjuder redan användning av mobiler under lektionerna. Läs mer…  https://nyadagbladet.se/utrikes/frankrike-forbjuder-mobiler-skolan/
 • Dr Mercola – lågt SAR värde skyddar inte mot skador
  Dr Mercola – välkänd i kretsar där man arbetar för att avslöja den stora bluffen med mobilers säkerhet, kommer nu med nya chockerande besked. “SAR värdet har mycket lite att göra med säkerhet” Mobiltillverkarna, som är väl medvetna om farorna, försöker lite lamt påtala att man bör inte hålla mobilen närmare än ca 2,5 cm
 • Kalifornien bryter tystnaden om mobilstrålningens farlighet
  Tidningen The Sun (Storbritannien) hade den 15e december 2017 en artikel om att staten Kaliforninen nu släpper på ett tidigare nedtystat forskningsresultat beträffande mobilstrålningens farlighet. Detta efter att domstol beordrat att forskningsresultaten skall offentliggöras. Ledningen i Kaliforninen har hållt inne mycket viktig information om markant ökade risker för cancer, sömnbesvär och minskat antal spermier pga
 • Professor varnar: smartphones kan ge diabetes, depression, demens etc.
  “För mycket mobiltittande kan bidra till demens” Skydda dina barn från smartphones. Annars kan de i framtiden drabbas av högt blodtryck, diabetes, koncentrationssvårigheter, depression och till och med demens. Det menar den tyske professorn Manfred Spitzer. Ditt barn kommer tacka dig om 20 år om du gör ett klokt val idag, säger professorn. Video: Läs
 • Nya mätningar av strålmiljön i skolor är alarmerande
  Tillgång till trådlöst internet är numera mycket vanlig i skolor.  Förutom internetuppkopplingen till alla datorer så har de flesta barn även med sig en mobil till skolan. Eftersom som vi har obligatorisk skolgång i Sverige  så är det viktigt att man gör miljön så säker som möjligt. Miljöanalytiker har därför undersökt skolmiljön och funnit att
 • EU-studie – Trådlös teknik skadligt för fåglar, insekter och miljö
  Den nya utredningen från EU-finansierade EKLIPSE, baseras på 97 vetenskapligt publicerade forskningsrapporter.  Det finns vetenskapliga belägg för att elektromagnetisk strålning från kraftledningar, radar, TV/radio, Wi-Fi och 2G / 3G / 4G negativt påverkar: insekters orienteringsförmåga, rörelsemönster, beteende och reproduktion fåglars orienteringsförmåga (radiofrekvent strålning/mikrovågsstrålning) växters metabola hälsa genom bildande av fria radikaler som kan leda till minskad
 • Cypern föregångare – video och policy mot trådlöst
  Förhoppnings sätter Cypern ribban nu när de har släppt en video som vänder sig till alla tonåringar. Videon ger en kort men koncis beskrivning av de skador trådlös teknologi kan ge. Cypern har också antagit en policy som säger att trådlös teknik teknik inte får finnas i klassrum. Imponerande! Läs mer och se video… https://ehtrust.org/cyprus-national-committee-children-environmental-health-releases-psa-video-reducing-cell-phonewi-fi-radiation-teenagers/
 • 5G tar oss rakt in total övervakning, chippning och förmodade hälsorisker
  ”Stay out of the way of technological development”! Det befaller Tom Wheeler, ordförande på den amerikanska myndigheten Federal Communications Commissions, i sitt anförande om 5G.  Han fullständigt bombarderar lyssnaren med ytterst störande beskrivningar om vad 5G kommer att innebära. Tom Wheeler var tidigare lobbyist på CTIA en lobbyorganisation för trådlös teknik. Tom wheeler säger bla:~5G innebär
 • Studenter påvisar att växter ej tål wifi / mobiler
  En klass i Danmark gjorde 2013 ett experiment huruvida växter reagerar för exponering av wifi och strålning från mobilmaster! Dr Magda Havis, PhD,  som undervisar vid universitet i Trent och forskar om de biologiska effekterna på miljökontamineringar ansåg att de resultat de fick fram hade en plats min hennes välbesökta  och viktiga hemsida. Läs mer… http://www.magdahavas.com/microwave-radiation-from-wireless-devices-harms-plants/
 • Professor Martin Pall föreläser om hälsoriskerna med Wifi, Mobiltelefoner
  Professor Martin Pall är en av de eldsjälar i världen som har tagit på sig rollen som informatör av den omfattande forskning som skett om hur mobilteknik, wifi och smarta elmätare mm skapar flera sjukdomar hos människor, djur och växter. Professor emeritus Martin Pall har en bred akademisk bakgrund inom biokemi, genetik, molekylärbiologi, cellbiologi och medicinska
 • Vanliga symtom av strålning
  Strålskyddsstiftelsen är en oberoende aktör för att sprida information om riskerna med den trådlösa teknologin, dvs mikrovågor.  De driver frågan på flera plan med fokus på strålningens risker för människors hälsa och miljö. De har listat de vanligaste symtomen man kan få av saker vi har i vår vardag, exempelvis mobiltelefoner och wifi. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/risker/symtom/
 • Svensk politiker vill lägga 5G på is – ohälsorisk
  Miljöpartiets Jan Lindholm har till Riksdagen inlämnat ett moratorium för 5G. Han påtalar att osäkerheten är stor huruvida tekniken kommer att ha skadeverkan på allt levande då inga som helst studier har skett av dessa frekvensers påverkan. Lindholm menar att eftersom man idag har en ganska klar bild av vad de skadliga effekterna är från
 • Forskare vill att surfplattor inom förskolan utreds
  Lennart Hardell, forskare i onkologi på Universitetssjukhuset i Örebro, vill ha en nationell kommission som ska utreda hur användning av trådlösa surfplattor i förskolor och skolor påverkar barnens hälsa. Hardell menar att strålningen från trådlösa surfplattor är cancerframkallande och att de inte borde finnas på exempelvis förskolor som en del i undervisningen. Läs mer… http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5605695
 • Microsoftdirektör hävdar att telekomindustrin döljer riskerna
  Frank Clegg, som var Vd för Microsoft Kanada under 16 år, riktar hård kritik mot den industri han arbetat för under hela sin karriär: – Jag skäms över att min industri bedriver en kampanj för att mörklägga forskningen som visar risker och förvirrar debatten om skadliga hälsoeffekter av strålning från trådlös teknik. Läs mer… https://www.vaken.se/microsoftdirektor-jag-skams-over-hur-min-industri-doljer-riskerna-med-tradlos-teknik/  
 • Därför smutskastas Strålskyddsstiftelsen som ”årets förvillare”
  Det är främst mobilindustrins PR-byråer som ligger bakom smutskastningskampanjen mot Strålskyddsstiftelsen och kritiken mot de forskningsrön som pekar på hälsoriskerna med mobilstrålningen, som är särskilt allvarlig för våra barn. Det skriver Mona Nilsson, journalist och styrelseledamot i stiftelsen. Läs mer… https://nyadagbladet.se/debatt/darfor-smutskastas-stralskyddsstiftelsen-som-arets-forvillare/  
 • Forskare varnar – följderna av 5G kan bli irreversibla!
    Över 180 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har skickat en gemensam skrivelse till EU-kommissionen i vilken de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G. De varnar i skrivelsen för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter, infertilitet och cancer pga den ökande strålning som 5G innebär. De pekar också på