Studenter påvisar att växter ej tål wifi / mobiler

En klass i Danmark gjorde 2013 ett experiment huruvida växter reagerar för exponering av wifi och strålning från mobilmaster!

Dr Magda Havis, PhD,  som undervisar vid universitet i Trent och forskar om de biologiska effekterna på miljökontamineringar ansåg att de resultat de fick fram hade en plats min hennes välbesökta  och viktiga hemsida.

Läs mer… http://www.magdahavas.com/microwave-radiation-from-wireless-devices-harms-plants/