Vanliga symtom av strålning

Strålskyddsstiftelsen är en oberoende aktör för att sprida information om riskerna med den trådlösa teknologin, dvs mikrovågor.  De driver frågan på flera plan med fokus på strålningens risker för människors hälsa och miljö. De har listat de vanligaste symtomen man kan få av saker vi har i vår vardag, exempelvis mobiltelefoner och wifi.

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/risker/symtom/